XCount Handleiding 2012

Lonen

 
Heeft u personeel, dan kunt u de lonen het beste met een dagboek voor Lonen boeken. U kunt ook een loonbestand importeren waardoor alles foutloos wordt ingeboekt. Vraag de boekhouder om een loonbestand uit zijn loonpakket.
 
 
Voordat u loonbestanden kunt inlezen moet u eenmalig:
  1. Een mapje maken in de bedrijfsmap mijnbedrijf\lonen. Daarin komen de te importeren bestanden te staan.
  2. Een Dagboek aanmaken van het type Universeel met de naam LONEN.
  3. De ontbrekende grootboekrekeningen toevoegen via Rekenschema.
 
Als u het Loonboek opent ziet u een knop "Import bestand".
 
Dan kunt u voor elke maand een bestand in de map lonen plaatsen en de mutaties inlezen.
 
Loonbestanden moeten voldoen aan de volgende regels:
  1. Benaming is boekjaar + maand + .csv Voorbeeld: 200901.csv (de lonen van januari 2009)
  2. De eerste regel is voor herkenning van het bestandstype
  3. De volgende regels geven de data met een komma tussen elk veld
 
Hier een voorbeeld van een bestand (200901.csv):
 
Rekeningnummer,RekeningOmschrijving,Debet,Credit,Datum
1802,Netto loon Naam1,0.0000,8722.7100,2009-01-31
1804,Netto loon Naam2,0.0000,3893.2000,2009-01-31
1806,Netto loon Naam3,0.0000,8596.9700,2009-01-31
1807,Netto loon Naam4,0.0000,8652.6800,2009-01-31
1808,Netto loon Naam5,0.0000,9127.8100,2009-01-31
1809,Netto loon Naam6,0.0000,7719.7000,2009-01-31
1812,Te betalen spaarloon Naam1,0.0000,102.1600,2009-01-31
1813,Ing. Loonbel. En soc.lst Naam4,67.1000,3673.2600,2009-01-31
1814,Te betalen spaarloon Naam2,0.0000,51.0800,2009-01-31
1815,Ingehouden pensioen Naam4,0.0000,780.4000,2009-01-31
1816,Te betalen spaarloon Naam3,0.0000,102.1600,2009-01-31
1817,Reservering vakantiegeld Naam4,163.3900,825.6300,2009-01-31
1820,Ingehouden pensioen Naam6,0.0000,749.8700,2009-01-31
1821,Te betalen spaarloon Naam4,0.0000,30.0000,2009-01-31
1825,Reservering vakantiegeld Naam6,0.0000,727.4400,2009-01-31
1830,Ingehouden pensioen Naam5,0.0000,927.8400,2009-01-31
1835,Reservering vakantiegeld Naam5,0.0000,889.5400,2009-01-31
1836,Reservering vakantiegeld Naam7,0.0000,573.7000,2009-01-31
1837,Netto loon Naam7,0.0000,5787.8700,2009-01-31
1839,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam7,40.8300,2702.4300,2009-01-31
1842,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam1,40.8300,3696.6200,2009-01-31
1843,Ingehouden pensioen Naam7,0.0000,603.5800,2009-01-31
1844,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam2,20.4200,1528.2300,2009-01-31
1846,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam3,40.8300,4889.1500,2009-01-31
1848,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam5,40.8300,3953.7900,2009-01-31
1849,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam6,40.8300,3274.0500,2009-01-31
1870,Ingehouden pensioen Naam1,0.0000,841.8000,2009-01-31
1875,Reservering vakantiegeld Naam1,0.0000,821.4800,2009-01-31
1880,Ingehouden pensioen Naam2,0.0000,288.9000,2009-01-31
1885,Reservering vakantiegeld Naam2,0.0000,377.3100,2009-01-31
1890,Ingehouden pensioen Naam3,0.0000,1096.0400,2009-01-31
1895,Reservering vakantiegeld Naam3,0.0000,954.9000,2009-01-31
4002,Bruto salarissen Naam1,10724.0800,97.2200,2009-01-31
4004,Bruto salarissen Naam2,4765.0000,48.6100,2009-01-31
4006,Bruto salarissen Naam3,12033.5000,97.2200,2009-01-31
4008,Bruto salarissen Naam5,11216.5000,97.2200,2009-01-31
4010,Bruto salarissen Naam6,9190.2500,97.2200,2009-01-31
4012,Reservering vakantiegeld Naam1,821.4800,0.0000,2009-01-31
4014,Reservering vakantiegeld Naam2,377.3100,0.0000,2009-01-31
4016,Reservering vakantiegeld Naam3,954.9000,0.0000,2009-01-31
4018,Reservering vakantiegeld Naam5,889.5400,0.0000,2009-01-31
4019,Reservering vakantiegeld Naam6,727.4400,0.0000,2009-01-31
4022,Sociale lasten Naam1,1538.0600,0.0000,2009-01-31
4024,Sociale lasten Naam2,623.3100,0.0000,2009-01-31
4025,Loonheffing over spaarloon Naam1,25.5400,0.0000,2009-01-31
4026,Sociale lasten Naam3,1588.4500,0.0000,2009-01-31
4027,Loonheffing over spaarloon Naam2,12.7700,0.0000,2009-01-31
4028,Sociale lasten Naam5,1604.3700,0.0000,2009-01-31
4029,Loonheffing over spaarloon Naam3,25.5400,0.0000,2009-01-31
4031,Sociale lasten Naam6,1379.9700,0.0000,2009-01-31
4041,Bruto salarissen Naam7,7268.5100,97.2200,2009-01-31
4043,Reservering vakantiegeld Naam7,573.7000,0.0000,2009-01-31
4047,Sociale lasten Naam7,1109.3400,0.0000,2009-01-31
4052,Pensioenlasten Naam1,627.6900,0.0000,2009-01-31
4054,Pensioenlasten Naam2,216.3000,0.0000,2009-01-31
4056,Pensioenlasten Naam3,815.9600,0.0000,2009-01-31
4058,Pensioenlasten Naam5,691.6000,0.0000,2009-01-31
4059,Pensioenlasten Naam6,559.0300,0.0000,2009-01-31
4062,Onkostenvergoedingen Naam1,50.0000,0.0000,2009-01-31
4072,Reiskostenvergoeding Naam1,371.7500,0.0000,2009-01-31
4074,Reiskostenvergoeding Naam2,69.7500,0.0000,2009-01-31
4075,Verteer Naam6,109.7500,0.0000,2009-01-31
4076,Reiskostenvergoeding Naam3,133.5000,0.0000,2009-01-31
4077,Reiskostenvergoeding Naam6,561.0000,0.0000,2009-01-31
4078,Reiskostenvergoeding Naam5,396.0000,0.0000,2009-01-31
4082,Verteer Naam1,82.5500,0.0000,2009-01-31
4084,Verteer Naam2,102.4800,0.0000,2009-01-31
4086,Verteer Naam3,143.7500,0.0000,2009-01-31
4088,Verteer Naam5,157.3500,0.0000,2009-01-31
4122,Verteer Naam7,82.5500,0.0000,2009-01-31
4124,Pensioenlasten Naam7,449.8600,0.0000,2009-01-31
4127,Reiskostenvergoeding Naam7,240.0000,0.0000,2009-01-31
4133,Bruto salarissen Naam4,10480.0000,159.7400,2009-01-31
4134,Reservering vakantiegeld Naam4,825.6300,0.0000,2009-01-31
4136,Sociale lasten Naam4,1524.1200,0.0000,2009-01-31
4137,Loonheffing over spaarloon Naam4,7.5000,0.0000,2009-01-31
4138,Pensioenlasten Naam4,582.4400,0.0000,2009-01-31
4140,Reiskostenvergoeding Naam4,368.0000,0.0000,2009-01-31
4142,Verteer Naam4,103.5700,0.0000,2009-01-31
 
 
Copyright XCount 1993..2012